Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

Az Európai Parlament képviselőit öt évre, közvetlen választás útján választják meg. Minden országnak megvannak a saját választási szabályai, de néhány közös rendelkezést is alkalmazni kell.

Az Európai Parlament képviselőit ötévente választják meg. A világ egyetlen közvetlenül választott transznacionális közgyűléseként az uniós polgárok érdekeit képviseli európai szinten. Megválasztja az Európai Bizottság elnökét, és (testületként) kijelöli annak biztosait, akik a Parlamentnek tartoznak elszámolással. A védelmünket szolgáló jogszabályokat fogad el, és képviseletünkben a költségvetésről is dönt. Képvisel minket külföldön, és intézkedik petícióink ügyében. A képviselők által folytatott eszmecserék alakítják politikai és szociális menetrendünket, védelmezve az Európai Unióról szóló szerződésben rögzített értékeket.

Bár az Európai Parlament tagjait országonként választják, közös alapelveken és identitáson alapuló képviselőcsoportokba tömörülnek, ami az egyes képviselők számára nagyobb befolyást biztosít. A parlamenti szabályok előírják, hogy minden képviselőcsoportnak legalább 25 képviselővel kell rendelkeznie, és az uniós tagállamok legalább egynegyedét kell képviselnie. A tagállamok politikai pártjai általában a választás kezdetén kinyilvánítják valamely már létező képviselőcsoporthoz való tartozásukat, vagy azon szándékukat, hogy új képviselőcsoportot alakítanak, és gyakran – legalábbis egy bizonyos mértékig – együtt kampányolnak. A jelenlegi Parlamentben nyolc képviselőcsoport működik.

A politikai pártokat 2014 óta arra ösztönzik, hogy listavezetőt jelöljenek ki, aki az egész Unióban irányítja a választási kampányukat, és egyben az Európai Bizottság elnöki posztjának is hivatalos jelöltje. A Tanács által kinevezett és a Parlament többségének támogatását élvező listavezetőt a Parlament szavazással választja meg az Európai Bizottság elnökévé.

A választási eredmények alakulását (ezen a honlapon) élőben követheti, végleges kihirdetésükre 2019. május 26-án kerül sor.

Az eredmények kihirdetését követő napokban az új Parlament képviselői képviselőcsoportokat alkotnak. Az új Parlament politikai összetételéhez új szövetségekre lehet szükség, és új képviselőcsoportok is kialakulhatnak. Első plenáris ülésén az új Parlament megválasztja az Európai Parlament új elnökét. Ezután megválasztja az Európai Bizottság új elnökét, majd megvizsgálja és jóváhagyja az egész Bizottság összetételét.